กำหนดการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙

12443858_1124053867619209_1481636539_o

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่  ๒๙ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ สำหรับบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.)  บัณฑิตอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  (อส.บ.)