การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

ECTI2016

การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์  ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมไทยใหม่อย่างยั่งยืน”

วันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมหัวหินเเกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดชำระเงิน Early Bird ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อตีพิมพ์ลงproceeding  ชำระเงิน

Download  กำหนดการนำเสนอผลงาน

Download  จดหมายตอบรับรายบทความ

สำหรับ  Special Session  สามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนปกติได้แล้วค่ะ

แจ้งปัญหาการลงทะเบียนหรือ Payment  กรุณาติดต่อ หรือส่งหลักฐานได้ทาง Email: ecticard2016@gmail.com